Säkerhet & sekretess

Säkerhet

keysKunden tillhandahåller nycklar och passerkort som erfordras. Drott & Company kvitterar dessa och lokalvårdarna kvitterar i sin tur av oss på särskild blankett med ansvar att förvara dessa betryggande. Registrerade nummerbrickor skall alltid sitta på nycklarna.

Förlorar lokalvårdare nyckel/passerkort skall detta omedelbart anmälas till arbetsledare eller till kontoret. Innehavare av nyckel är också betalningsansvarig vid förlust. Företaget är även försäkrat för de förluster, skador m.m. som kan inträffa.

Drott & Company är ansvarsförsäkrad med ett belopp upp till 10 MSEK per ansvarstillfälle. Försäkringen gäller både för person- och sakskada. Detta inkluderar även utredningar om skadan. De eventuella fel eller skador vi upptäcker i samband med lokalvården kommer vi att rapportera till er på vår blankett Avvikelserapport. Samtliga berörda skall få utförlig information om detta.

All personal är klädda i våra arbetskläder. Samtliga har också namnbricka med ID06-kort / Service ID.

Sekretess

Drott & Company förbinder sig att under inga omständigheter delge eller på annat sätt informera tredje man om något som är av konfidentiell natur eller ej allmänt känt och som vår personal i samband med städuppdraget fått erfara om fysisk eller juridisk person, deras arbetsmetoder, resultat av projekt m.m. Våra lokalvårdare har tystnadsplikt, vilket står inskrivet i våra anställningsavtal. Vi tillämpar full sekretess mot våra kunder.