Mål

Kvalitetsmål

Inom ramen för vår kvalitetspolicy fastställs övergripande kvalitetsmål för hela verksamheten samt detaljerade kvalitetsmål per process eller funktion. Kvalitetsmålen skall vara realistiska och mätbara.

Övergripande kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är ökad kundtillfredsställelse

Uppföljning av kundtillfredsställelse sker genom att vi i dialog med kund följer upp genomförda projekt innan de avslutas.

Miljömål

Övergripande miljömål

Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.