Försäkringar

Avtalsförsäkringar 2013

Företag med kollektivavtal
Försäkringar du har genom ditt arbete

Som arbetare på ett privat företag med kollektivavtal omfattas du av avtalsförsäkringarna. Det är ett extra försäkringsskydd som ger dig och din familj ökad ekonomisk trygghet. Det är din arbetsgivare som tecknar avtalsförsäkringarna och betalar in premierna.

Detta informationsblad ger dig en kortfattad beskrivning av avtalsförsäkringarna. Mer information, inklusive de fullständiga villkoren, hittar du på Foras och AFA Försäkrings webbplatser.

Avtalsförsäkringarna ger dig ersättning:

  • om du blir sjuk: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) + Premiebefrielseförsäkring
  • om du skadas i arbetet: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) + Premiebefrielseförsäkring
  • om du har graviditetspenning: Premiebefrielseförsäkring eller föräldrapenning Försäkring om avgångsbidrag (AGB) + Omställningsstöd
  • om du förlorar ditt arbete: Avtalspension SAF-LO
  • om du går i pension: Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • om du avlider

Allmän information om försäkringarna hittar du på www.fora.se.

Så gör du om något har hänt

De försäkringar som gäller sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet, arbetsbrist och

dödsfall har du genom AFA Försäkring. Det är till dem du vänder dig när du ska anmäla en skada:

Omställningsstöd via Trygghetsfonden TSL har du som arbetar på ett företag med

kollektivavtal. Anmälan görs via din arbetsgivare och fackliga representant.

Avtalspension SAF-LO administreras av Fora. När du gått i pension görs utbetalningarna av de aktuella pensionsförvaltarna.

Om Fora

  • Fora förmedlar pengar och information mellan anställda, företag och försäkringsbolag. Vi arbetar utan vinstintresse och ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.fora.se
  • AFA Försäkring handlägger avtalsförsäkringar, utreder och bedömer vilken ersättning som kan betalas ut.
  • Fora ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Läs mer på www.afaforsakring.se
  • Trygghetsfonden TSL är en stiftelse som hjälper uppsagda till ett nytt arbete. TSL ägs gemensamt av LO och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.tsl.se