Våra certifieringar

  • Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • ISO 9001, certifieringsprocess pågående
  • Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001:2008)
  • ISO 14001, certifieringsprocess pågående
  • Miljöledningssystem (ISO 14001:2004)
  • ISO arbetsmiljö, certifieringsprocess pågående
  • Ledningssystem för arbetsmiljö (SIS-OHSAS 18001:2007)