Om oss

Drott & Company koncernen

Söker du — mer än någonsin – ett sätt för att minska din anläggnings tjänster och kostnader, öka effektiviteten och förbättra prestanda?

Outsourcing av icke-centrala funktioner, såsom underhåll av byggnader är ett svar med framåtblick. DROTTKONCERNEN är din perfekta partner. Vi tillhandahåller expertis inom din typ av egendom och efter dina behov. Vi distribuerar vår teknikaktiverade arbetskraft för inbyggda eller fristående uppdrag.

Vi gör ert jobb enklare

Drott & Company är en helhetsleverantör av servicetjänster. Genom att anlita oss kan du lägga all kraft på er kärnverksamhet. Vår affärsidé är att göra ert jobb enklare. Vi tar hand om all service ditt företag behöver. Städservice och fönsterputsning, kontorsservice, fastighetsservice, vaktmästeri, reception, transporter och flyttservice.

Att erbjuda våra kunder rätt tjänst, i rätt ögonblick till ett så lågt pris att så många som möjligt har råd att köpa dem.

Ett säkert val inom Facility Management

Vi ska vara en av de bästa servicepartnerna inom Facility Management (FM). Vi har god kännedom och kompetens om de krav och förväntningar som ställs från privatpersoner, företag och myndigheter, bostadsrättsföreningar och byggherrar.

Personligt ansvar, kompetens, kunskap och ett stort engagemang hos alla medarbetare är grundstenen för ett lyckat resultat.

Varje kund är unik

Det är viktigt att vi på Drott & Company bemöter varje människa som en unik individ med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet.

Bemötande för oss handlar helt enkelt om hur vi omsätter våra värderingar i praktisk handling i den dagliga kontakten med alla människor.

Vi skall alltid säkerställa att kundens krav fastställs och dokumenteras. Avstämning av kundkrav sker i kontraktsgenomgång före beställning eller i orderbekräftelse där uppdragsbeskrivning ingår.

Så här känner du igen oss!

“Nyckeln till framgång enligt mig, handlar till stor del om enade mål och en gemensam ambition för att realisera dessa.”

Madelené Frödin, Områdeschef på Drott & Company AB

Drott

En drott (fsv. drotin, isl. dróttinn) var under fornnordisk tid en man som hade ett krigsfölje (isl. drótt), en hird, det vill säga vad vi skulle kalla en hövding, småkonung eller furste. Suffixet -en (samma suffix som i Oden) föll senare bort eftersom man felaktigt tolkade det som bestämd artikel.

I formen drots eller riksdrots kvarlevde titeln in i medeltiden. En drotts hustru kallades drottning, vilket ju fortfarande är namnet på en kungs hustru eller en kvinnlig monark på de nordiska språken.

DROTT är också namnet på vårt företag: Drott & Company Facility Services AB är hela det juridiska namnet på ett företag som har bildats i syfta att vare en helhetsleverantör av olika servicetjänster inom hela städindustrin, Aktiebolaget DROTT & CO bildades ursprungligen året 1988 (Frödins Fönsterputs & Företagsservice. Frödins Fönsterputs-städ & Golvslipning AB, Euro Superstäd i Skandinavien AB, MaidAid Stockholm).

Syftet var att vi ville något mera, något mycket bättre, lite enklare. Både för företaget och för våra uppdragsgivare. Ett nytt koncept tänkande inom hela städindustrin, ett FM-företag helt enkelt.

Så föddes DROTT & CO AB med målsättningen att förena det stora företagets stabilitet och solvens med det lilla företagets närhet och flexibilitet, och korta beslutsvägar.

Vi har sedan dess målmedvetet satsat på Facility Management hos små som stora företag samt fastighetsägare och idag sysselsätter vi ca 75 personer. Under år 2014 räknar vi med en omsättning på ca 25,0 mkr

Drottkoncernen uppdelad i nio olika affärsområden. Hemservice, Företagsservice, Städservice, Fönsterputs, Fastighetsservice, Flyttservice, Golvservice, Bemanning/Personaluthyrning, Byggstäd. En fullservice koncern inom STÄD-PUTS-GOLV-FLYTT – FACILITY MANAGEMENT ( FM )

KVALITETSSTÄMPLAR

AA Soliditet - God kreditvärdighet

AA (Dubbel-A) är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs det att omsättningen är över 1 miljon och nyckeltalen ligger över branschens genomsnitt


Almega

Medlem i Almega – Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.


Almega Serviceentreprenörerna

Företaget är medlem i branschorganisationen Almega Serviceentreprenörerna.


Ansvarsförsäkring

Företaget har en ansvarsförsäkring.

Försäkringsbolag:allians försäkringsmäklare*
Beloppsbegränsning:10 MSEK per skada.*
*Företagets egna uppgifter.


Astma och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi.


Auktoriserad Serviceentreprenör

Auktoriserad av Almega Serviceentreprenörerna.


Byggnads

Organiserar arbetare anställda i byggbranschen.


Fastighetsförbundet

Bildades 1936 och organiserar främst lokalvårdare och fastighetsskötare hos privata städfirmor eller olika fastighetsägare.


FORA

Fora AB fungerar som den förmedlande länken mellan svenska företag och deras anställda och försäkringsbolag, stiftelser och fonder när det gäller flödet av försäkringspremier och kollektivavtalade avgifter.


Företagarna

Medlem i Företagarna – Sveriges största företagarorganisation.


ID06

Obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige. Det är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet. För dig som arbetar på byggarbetsplatser innebär det att du måste kunna legitimera dig med ett godkänt ID-kort.


Kommunal

Förtaget är anslutet till Kommunals kollektivavtal.


Naturskyddsföreningen

Företaget är medlem i Naturskyddsföreningen.


SFRO auktoriserat städföretag

Företaget uppger att det har en aktuell auktorisation som SFRO auktoriserat städföretag och att de följer angivna auktorisationskriterier


Skotta Säkert

Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska leda till ökad säkerhet kring skottning av tak.


Småföretagarnas Riksförbund

Företaget är medlem i Småföretagarnas Riksförbund.


SRY Yrkesbevis

SRY:s syfte är att hålla yrkesskickligheten inom servicebranschen på en hög nivå. Därför utfärdar SRY ett yrkesbevis. Företag som har detta yrkesbevis får lägga till denna stämpel.


Svenskt Näringsliv

Arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige.


UC - Kreditvärdig

UC beräknar risken för att företaget inte kan fullfölja sina betalningsåtgärder det kommande året. Ett företag med denna stämpel bedöms vara kreditvärdiga och ha liten risk för obestånd.


Yrkesbevis Lokalvårdare, PRYL

Projekt Yrkesbevis Lokalvårdare, PRYL, är ett yrkesbevis och en svensk branschstandard som visar att en städare uppfyller vissa kunskapskrav inom lokalvård samt att han eller hon arbetar aktivt som lokalvårdare.

Vill du driva eget lönsamt företag genom Drott & Company’s koncept?

Franchisetagare sökes i: Hela Sverige, Stockholm, Eskilstuna, Strängnäs, Västerås, Falun, Gävle, Göteborg, Malmö, Gotland, Kalmar län, Kalmar, Nybro, Öland.