Utbildning

Städutbildning

Basutbildning

Den yrkestekniska Basutbildningen riktar sig till deltagare som är nyanställda inom Drott & Company Facility Services AB och genomfört sin introduktionsutbildning ute på arbetsplatsen (med instruktör). Utbildningen är i huvudsak teoretisk med praktiska inslag och genomförs av en konsult.

Antal dagar

Basutbildning 3 dgr (2+1)

Blockutbildningar

Fördjupade kunskaper erhålles efter behov i sex olika s.k. “Blockutbildningar” där upplägget är gjort för att kunna lägga grunden till “SRY´s yrkesbevis”. Utbildningen är både teoretisk och praktisk med inslag av enklare prov och genomförs av en instruktör/internlärare.

Antal dagar

 1. Städsystemet och redskap ½ dag
 2. Service ½ dag
 3. Golv och maskiner ½ dag
 4. Kemiska produkter 2 tim
 5. Service 2 tim
 6. Ergonomi och arbetsmiljö ½ dag
 7. Trappstädning ½ dag
 8. Byggstädning 1 dag

Blockutbildningar “Special”

Djupare yrkeskunskaper erhålls genom specialblocken.

Dessa genomförs av extern konsult.

Vilka som skall gå något eller några av specialblocken bestäms av resp. arbetsledare.

 1. Golvvård 3 dgr
 2. Special- och storstäd 2 dgr
 3. Övriga specialutb. (ex. fönsterputs) Efter behov
 4. SRY 5 dgr + 2 provdgr (+ självstudier)

Fönsterputsutbildning

Den yrkestekniska Basutbildningen riktar sig till deltagare som är nyanställda inom Drott & Company Facility Services AB och genomfört sin introduktionsutbildning ute på arbetsplatsen (med instruktör). Utbildningen är i huvudsak teoretisk med praktiska inslag och genomförs av en konsult.

Antal dagar

Basutbildning 3 dgr (2+1)

Blockutbildningar

Fördjupade kunskaper erhålles efter behov i sex olika s.k. “Blockutbildningar” där upplägget är gjort för att kunna lägga grunden till “SRY´s yrkesbevis”. Utbildningen är både teoretisk och praktisk med inslag av enklare prov och genomförs av en instruktör/internlärare.

Antal dagar

 1. Fönsterputs systemet och redskap ½ dag
 2. Service ½ dag
 3. Golv och maskiner ½ dag
 4. Kemiska produkter 2 tim
 5. Service 2 tim
 6. Ergonomi och arbetsmiljö ½ dag
 7. Trappstädning ½ dag
 8. Byggstädning 1 dag

Blockutbildningar “Special”

Djupare yrkeskunskaper erhålls genom specialblocken.

Dessa genomförs av extern konsult.

Vilka som skall gå någon eller några av specialblocken bestäms av resp. arbetsledare.

 1. Golvvård 3 dgr
 2. Special- och storstäd 2 dgr
 3. Övriga specialutb. (ex. fönsterputs) Efter behov
 4. SRY 5 dgr + 2 provdgr

(+ självstudier)

Arbetsinstruktion – Fönsterputsning

Utrustning

* Avlång hink

* Fönsterskrapa

* Tvättpäls

* Clickskrapa

* Bomullstrasor/sämskskinn

* Svängmejsel

Kemikalier

* T-sprit vid temperatur under 0 °.

* Handdisk

Putsmetod

Moment 1

Förberedelse: Fyll hinken med varmt vatten och tillsätt handdiskmedel,

max 20 ml.

Moment 2

Lyft av blomkrukor och ev. lösa föremål från fönsterbänken.

Moment 3

Doppa tvättpälsen i vatten och krama ur överflödigt vatten ur pälsen. Max 2 sidor i taget våtläggs och skrapas. Torka av ev. ränder från rutan med sämsk¬skinn. Därefter skall kanterna torkas med bomullstrasa samt fönsterbänkar och element torkas av från ev. rinningar.

Moment 4

Återställ föremålen på fönsterbänken.

Efter utfört arbete sker kontroll av städning på blankett “Kontroll av fönster¬puts”.

Putsresultat

Fönsterrutor: Rutorna skall vara rena utan ränder
Fönsterkanterna: Avtorkade
Fönsterbänkar och element: Avtorkade
Lösa föremål: Återställda på fönsterbänken

Utbildning lokalvården (SRY-utbildning) i Drott & Company Facility Services AB

Utbildningen uppdelas i 7 olika delmoment, där varje del tar ca 1-2 timmar. Genomföres av drift- och arbetsledning. Samtliga skall genomgå denna utbildning.

 1. Städmetoder och städteknik
  Städmetoder. Sopa, moppa (torr-, fukt-, våt-), fukt-/våtsvabba mm
  Städteknik. Kroppsställning, variera arbetsställning, lyfta/bära rätt, avlasta mm
 2. Att städa – ett servicejobb
  Bra service ger nöjda kunder. Vad menar vi med service?
  Vad är kvalitet?
  Hur får vi kvalitet?
  Vilken kompetens skall vi ha?
  Hur skall du uppträda mot kunden?
  Vad gör man om vissa saker inträffar?
 3. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
  Risker i städarbetet, arbets- & belastningsskador m.m.
 4. Material, utrustning och kemhantering.
  Vad använder vi och hur använder vi dem. Skötsel och uh.
  Kemikalier, pH-skalan, skydd mot kem och hälsorisker, kem på olika golvmtrl m.m.
 5. ISO-system för kvalitet och miljö.
  Policy och mål. Vad skall du göra för att leva upp till kraven. Kom-ihågblad finns i städobjektpärmen.
 6. Objektpärmen.
  Innehåll, hur man använder olika blanketter och vad du skall göra. Alla kan lämna in förslag på förbättringar m.m. Även förslag på egen utbildning.
 7. Bemötande och nyckelhantering
  Avsnittet avser utbildning och information om regler och rutiner hos våra kunder